Aktivni i zadovoljni u trećoj životnoj dobi

Izbjeći usamljenost i socijalno distanciranje osoba starije životne dobi neki su od ciljeva provedbe programa dnevnog boravka. Kroz organizaciju sadržaja kao što su pikado, kuglanje ili kartanje te druženje žili se postići socijalan povezanost i društvena kohezija koja vodi aktivnom i zadovoljnom životu.

6.6.2022.

7.6.2022.